DS các đảng viên chi bộ trường TH Hồng Dương

Chủ nhật - 08/11/2015 21:56
TRÍCH NGANG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC                                                                                              
                                                                                                                   
TT Họ và tên Nữ Ngày tháng
năm sinh
Chức
danh
hiện
tại
Trình độ chuyên môn 1
(ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng)
Trình độ chuyên môn 2
(ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng)
Trình độ chuyên môn 3
(ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng)
Trình độ lý luận chính trị Trình độ quản lý nhà nước Tháng
năm
vào ngành
Tháng năm
được tuyển
dụng
chính thức
Được tuyển dụng ở môn học nào? Lương hiện hưởng Bổ nhiệm lần đầu Bổ nhiệm lần gần đây nhất Ngày vào
Đảng
Ngày chính thức
vào Đảng
Nơi đăng kí
hộ khẩu thường trú
Nơi sinh sống
hiện tại
Hoàn cảnh đặc biệt
của gia đình (cha, mẹ, vợ/chồng, con đẻ, bản thân)
Số điện thoại liên lạc
Ngày tháng năm Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Trình độ Tên trường Loại hình
đào tạo
Hạng
tốt nghiệp
Chuyên ngành Mã ngạch Bậc Hệ số Mốc tính
nâng lương
lần sau
Ngày tháng
năm
Chức vụ Đơn vị công tác Ngày tháng
năm
Chức vụ Đơn vị công tác Di động Gia đình Cơ quan
Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 Ngành 2
                                                                                                                   
1 Nguyễn Đức Vinh   10 12 1961 Hiệu Trưởng Cao Đẳng CĐSP HSB Chính quy   Toán Kỹ Thuật Đại học ĐH Huế Từ xa Khá Toán               TC Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Tại chức Khá                 1/9/1982 1/12/1984 Toán- Kỹ thuật 15a201 9 4,98 1/3/2011 6/9/1994 Hiệu phó THCS Liên Châu 15/3/2013 Hiệu trưởng TH Hồng Dương 18/12/1989 18/12/1990 Hồng Dương- Thanh Oai Mạch Kỳ- Hồng Dương- T. Oai   0982293424 0433971369 0433878049
2 Nguyễn Khắc Chính   10 3 1969 Hiệu phó Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức Khá Tiểu học               TC Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Tại chức Khá                 9/1990 9/1990 Tiểu học 15a204 8 4,27 3/2014 13/10/2000 Hiệu phó TH Liên Châu   P/Hiệu trưởng TH Hồng Dương 30/12/1993 30/12/1994 Hồng Dương- Thanh Oai Tảo Dương- Hồng Dương- T.Oai   0988720405   0433878049
3 Nguyễn Thị Hải         Hiệu phó Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức Khá Tiểu học   ĐH ĐHSP Hà Nội từ xa Khá Tiểu học   TC Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Tại chức Khá                 1/9/1993 1/9/1993 Tiểu học 15a204 7 3,96 4/2012 28/9/2009 Hiệu phó TH  Liên Châu 1/1/2015 P/Hiệu trưởng TH Hồng Dương 30/9/2004 30/9/2005 Hồng Dương- Thanh Oai Ba Dư - Hồng Dương- T.Oai   0989114169   0433878049
4 Nguyễn Thị Lan         Hiệu phó Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức Khá Tiểu học   ĐH ĐHSP Huế từ xa Khá Tiểu học   TC Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Tại chức Khá                 1/9/1994 1/9/1994 Tiểu học 15a204 7 3,96 6,2013 15/1/2009 Hiệu phó TH  Liên Châu 1/1/2015 P/Hiệu trưởng TH Hồng Dương 23/8/1999 23/8/2000 Hồng Dương- Thanh Oai Tảo Dương- Hồng Dương- T.Oai   0979917718   0433878049
5 Nguyễn Thị Vân Thu x 10 2 1971 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức Khá Tiểu học                                       15/10/1992 1/4/1993 Tiểu học 15a201 7 3,96 1/1/2011             20/11/2000 20/11/2001 Dân Hòa-Thanh Oai Vũ Lăng-Dân Hòa-Thanh Oai   09642376804 0433878367 0433878049
6 Lê Thị Kim Anh x 30 6 1973 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức Khá Tiểu học                                       1/1/2005 1/7/2005 Tiểu học 15a201 3 2,72 1/1/2011             30/10/2006 30/10/2007 Hồng Dương- Thanh Oai Ngọc Đình-Hồng Dương- T. Oai   0989156525   0433878049
7 Nguyễn Thị Kim Lượng x 04 9 1978 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học                                       1/1/2001 1/7/2005 Âm nhạc 15a204 4 3,03 7/2014             06/01/2001 06/01/2002 Hồng Dương- Thanh Oai Ngọc Đình-Hồng Dương- T. Oai   0916525003   0433878049
8 Nguyễn Thị Tâm x 27 5 1970 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học   Đại học ĐHSP Hà Nội Từ xa TB  Tiểu học                           1/11/1992 1/5/1994 Tiểu học 15a204 7 3,96 1/7/2011             1/12/2007 1/12/2008 Hồng Dương- Thanh Oai Ngọc Đình-Hồng Dương- T. Oai   01633512736   0433878049
9 Nguyễn Thị Huệ x 13 1 1980 GV Cao đẳng CĐSP Hà Tây Chính quy   Tiểu học                                                   26/5/2011 26/5/2012 Tiểu học 15114 3 2,26 1/3/2012             26/5/2011 26/5/2012 Hồng Dương- Thanh Oai Ngô Đồng-Hồng Dương- T. Oai   0987991518   0433878049
10 Nguyễn Thị Thanh Loan x 30 12 1987 GV Trung cấp CĐVH-NT Thái Bình Chính quy   Mĩ thuật   Cao đẳng CĐVH-NT Thái Bình Chính quy TB Mĩ Thuật                                       9/2007 1/12/2009 MT 15a201 2 2,06               30/12/2008 30/12/2009 Hồng Dương- Thanh Oai Tảo Dương- Hồng Dương- T.Oai   0976746020   0433878049
11 Nguyễn Thị Hạnh x 22 7 1964 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học                                       16/4/1986 6/1987 Tiểu học 15a201 7 3,96 1/10/2010                 Kim Thư-Thanh Oai Kim Thư-Thanh Oai   01627539401   0433878049
12 Nguyễn Minh Thoán   17 8 1976 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Đại học ĐH nhạc họa TW Tại chức Khá Mỹ thuật                                       9/1997 9/2005 Tiểu học 15a201 3 3,00 1/7/2011             3/4/2002 3/4/2003 Hồng Dương- Thanh Oai Ngô Đồng-Hồng Dương- T. Oai   0986960068   0433878049
13 Nguyễn Văn Hạnh   14 1 1978 GV Cao đẳng CĐ nhạc họa TW Chính quy   Âm nhạc   Đại học ĐHSP Hà Nội Từ xa Khá Âm nhạc                                       1/1/2001 1/7/2005 Âm nhạc 15a204 3 2,72 1/7/2011             21/9/2003 21/9/2004 Cao Dương - Thanh Oai Xóm Mới Cao Dương - T. Oai   0989241201   0433878049
14 Nguyễn Thị Anh  Đô x 26 8 1986 GV Trung cấp CĐVH-NT Tây Bắc Chính quy   Âm nhạc   Đại học ĐHSP Hà Nội Từ xa Khá Âm nhạc                                       9/2007 3/2008 Âm nhạc 15a201 3 2,26 1/3/2012             17/1/2012 17/1/2013 Dân Hòa-Thanh Oai Tiên Lữ-Dân Hòa-Thanh Oai   0942592068 0433879555 0433878049
15 Nguyễn Thị Nguyên x 5 1 1967 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học                                       30/8/1992 30/8/1993 Tiểu học 15a204 7 3,96 1/1/2011             11/11/1998 11/11/1999 Hồng Dương- Thanh Oai Tảo Dương- Hồng Dương- T.Oai   01633666516   0433878049
16 Nguyễn Thị Mai Hương x 30 11 1967 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Đại học ĐHSP Huế Từ xa TB khá Tiểu học                                       4/1989 10/1991 Tiểu học 15a201 6 3,99 7/2011             3/2/2000 3/2/2001 QP Cầu- Ứng Hòa Quảng Nguyên- Ứng Hòa   0984378139   0433878049
17 Nguyễn Thị Toàn x 13 4 1969 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học                                       1/11/1992 5/1994 Tiểu học 15a204 7 3,96 1/7/2011             16/8/1999 16/8/2000 Kim Thư - Thanh oai Kim Thư - Thanh oai   01672374074   0433878049
18 Nguyễn Đăng Hồng   28 11 1976 NV Văn thư Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy       Đại học ĐHSP Hà Nội Tại chức TB GD chính trị                                           Nhân viên 01009 6 1,9 9/2011                           0433878049
19 Lê Thị Thu Hiền x 13 6 1965 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức Khá Tiểu học                                       10/1988 10/1989 Tiểu học 15a204 7 3,96 1/11/2010             20/11/2000 20/11/2001 QP Cầu- Ứng Hòa Quảng Nguyên- Ứng Hòa   01658335470   0433878049
20 Lê Thị Hòa x 12 5 1984 NV Y tế Trung cấp THDL cổ truyền Chính quy Khá Y tế                                                   17/6/2009 17/12/2010 Y tế 166121 2 2,06 1/1/2012                  Hồng Dương - Thanh oai Ngọc Đình- Hồng Dương   0987500436   0433878049
21 Nguyễn Thị Lan x 21 1 1971 GV Cao Đẳng ĐHNN-ĐHQG-HN Tại chức TB Tiếng anh                                                   16/10/1996   Tiếng anh                     26/8/2002 26/8/2003 Dân Hòa- Thanh Oai Dân Hòa- Thanh oai   0947172597   0433878049
22 Lê Thị Lệ Nga x 5 5 1975 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học   Đại học ĐHSP Hà Nội Từ xa TB  Tiểu học                           9/1995 9/1996 Tiểu học 15a204 5 3,34 1/7/2011             6/1/2006 6/1/2007 Hồng Dương- Thanh Oai Hoàng Trung- H. Dương- T.Oai   0978343918   0433878049
23 Vũ Thị Thành x 25 8 1964 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học                                       10/1985 4/1987 Tiểu học 15a204 8 4,27 1/9/2011             12/5/1999 12/5/2000 Hồng Dương- Thanh Oai Hoàng Trung- H. Dương- T.Oai   01674823490   0433878049
24 Lê Thị Huyền Nga x 15 12 1975 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học   Đại học ĐHSP Hà Nội Từ xa TB Khá Tiểu học                           8/1994 9/1995 Tiểu học 15a204 6 3,65 1/12/2010             3/6/2006 3/6/2007 Phương Trung-Thanh Oai Phương Trung-Thanh Oai   0985488002   0433878049
25 Nguyễn Thị Thu Trang x 17 10 1986 GV Cao đẳng CĐ SP Hà Tây Chính quy   Thể dục                                                   1/12/2009 12/2009 Thể dục 15114 2 2,06 12/2009             22/6/2013   Dân hòa - T/Oai An Khoái Dân Hòa -T/Oai- Hà nội   0962888604   0433878049
26 Nguyễn Thị Lý x 18 9 1978 GV TRung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức Khá Tiểu học                                       30/11/1999 15/10/2012 Tiểu học 15114 4 2,46 1/4/2012             19/5/2005 19/5/2006 Hồng Dương- T/Oai Ngô Đồng -Hồng Dương- T/Oai   0989103120   0433878049
27 Bùi Thị Ngọc x 28 01 1974 GV Cao Đẳng ĐHNN-ĐHQG-HN Tại chức   Tiếng anh   Đại học ĐH mở Hà Nội Tại chức TB Tiếng anh                                       11/1997 2009 Tiếng anh 15114 2 2,06 01/12/2011             01/12/2009 1/12/2010 Liên Bạt - Ứng Hòa Bặt Ngõ - Ứng Hòa   0943924455   0433878049
28 Nguyễn Thị Hiền x 10 10 1975 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học   Đại học ĐHSP Hà Nội Từ xa TB Khá Tiểu học                           25/9/1995 16/1/2002 Tiểu học 15a204 3 2,72 1/7/2010             31/12/2010 31/12/2011  Hồng Dương - Thanh oai Ngọc Đình-Hồng Dương- T. Oai   0943924689   0433878049
29 Nguyễn Thị Suốt x 12 7 1968 GV Trung cấp 12+2- Xuân Mai Chính quy   Tiểu học   Cao đẳng CĐSP Hà Tây Tại chức TB Tiểu học                                       1/11/1992 1/5/1994 Tiểu học 15a204 7 3,96 1/4/2012             30/9/2004 30/9/2005 Dân Hòa-Thanh Oai Vũ Lăng-Dân Hòa-Thanh Oai       0433878049

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây